นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสัมมนาประเมินผลเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสัมมนาประเมินผลเพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics