นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสามัญกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสามัญกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน

 

 

   

 

Live tracking and statistics