นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics