นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกอำเภอ

พิมพ์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทุกอำเภอ ประจำปี 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Teleconference) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสรทนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

Live tracking and statistics