นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการเปิดการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิมพ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการเปิดการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร 3 วัน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics