นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในส่วนภูมิภาค

พิมพ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics