นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ 10/2560

พิมพ์
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560 10:30
ฮิต: 156

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ 10/2560 ณ ธนโชติรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน