นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ 10/2560

พิมพ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คทช.จ.มส.) ครั้งที่ 10/2560 ณ ธนโชติรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics