นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2560

พิมพ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics