นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของะรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พิมพ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของะรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ณ สวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics