นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

พิมพ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (Zoning) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics