นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics