นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics