นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.09 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560
จากนั้นมีพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง และอัญเชิญยอดนพปฎลสุวรรณฉัตรพระเมรุมาศจำลอง ลงจากบนยอดพระเมรุมาศจำลอง อัญเชิญไปตั้งประดิษฐาน ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics