นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560

พิมพ์

 

วันที่16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี โดยมีส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งเป็นสีต่างๆรวม 10 สี เข้าร่วมแข่งขันกีฬา จำนวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทนนิสและกีฬาพื้นบ้าน คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค. ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทอง

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics