นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนาภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ

พิมพ์

 

วันที่16 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนาภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง ชาวสามหมอกร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสุขภาพ ปล่อยตัวที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ไปสิ้นสุดหน้าศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมรับบริจาคจากประประชาชน 2 ข้างทางและในตลาดสายหยุด เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและรับบริจาคเงินสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว กับตูน บอดี้สแลม ช่วยเหลือโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศและบริจาคให้โรงพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดในทุกอำเภอ ซึ่งยอดบริจาคเบื้องต้นจำนวนกว่า 4 แสนบาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยสนใจการออกกำลังกาย เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ป้องกันโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ส่วนเงินที่รับบริจาคแบ่งเป็น 2 ส่วนสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว กับตูน บอดี้สแลมและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ส่วนการวิ่งในอำเภอต่างๆ บริจาคให้โครงการก้าวคนละก้าวและ โรงพยาบาลประจำอำเภอ

 

 

 

 

Live tracking and statistics