นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าขอบคุณผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังได้รับสัญชาติไทย

พิมพ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 13.30 น. นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 คนเข้าพบนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอบคุณหลังจากนักเรียนทั้ง 11 คนได้รับสัญชาติไทย ซึ่งบางคนรอคอยนานนับ 10 ปี
ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ดำเนินนโยบายให้สัญชาติไทยแก่ผู้ที่เกิดในประเทศไทยแต่ไร้สัญชาติ เพราะการไม่มีสัญชาติไทยทำให้เสียโอกาสด้านการศึกษาต่อและการร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับสัญชาติไทย ซึ่งทุกฝ่ายร่วมมือกันดำเนินการตรวจพิสูจน์ เพื่อให้สัญชาติไทยกับผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการตรวจพิสูจน์และให้สัญชาติไทยแก่ผู้ไร้สัญชาติแล้วประมาณ 4 พันคน และอยู่ระหว่างรอการพิสูจน์อีกกว่า 3 หมื่นคน จึงขอให้ผู้ที่ได้สัญชาติไทยแล้ว ไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือรุ่นน้องๆ ที่อยู่ระหว่างการขอสัญชาติไทย เพราะมีกระบวนการดำเนินการหลายขั้นตอน

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics