จิตอาสาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง เตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

พิมพ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 10.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" นำจิตอาสา กว่า 400 คนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบเรือนประทับแรม ท่าโป่งแดง ลานกางเต้นท์ และบ้านพักรับรอง ภายในศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยประทับแรม ณ เรือนประทับแรมท่าโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทอดพระเนตรการแสดงประกอบแสง เสียง ณ บริเวณลานกางเต้นท์

 

 

 

 

Live tracking and statistics