นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิมพ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมจัดสถานที่ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์การจัดระเบียบการถวายดอกไม้จันทน์ การจัดสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ พิธีสงฆ์ การปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง การจัดนิทรรศการและการแสดงงานมหรสพ การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุ การจัดโรงทานอาหารและน้ำดื่ม ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร การปฐมพยาบาล การประชาสัมพันธ์ การดูแลความสะอาด การไฟฟ้าแสงสว่าง ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ขณะนี้มีการปลูกและตกแต่งบริเวณหน้าอาคารสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ บ้านเรือนประชาชนและบริเวณสองข้างทางถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 200,000 ต้น เพื่อให้เหลืองสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics