นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พลเมืองจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พลเมืองจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics