นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics