นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง การสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปสู่ตลาดสากล

พิมพ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง การสร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปสู่ตลาดสากล ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics