นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics