รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการควบคุมไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการควบคุมไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics