วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้ลี้ภัยโลก (World Refugee Day) ณ อาคารศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน