ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 6 สิงหคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ 17.00น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนกับตัวแทนสตรี ทั้ง 7 อำเภอ ในโครงการจัดกิจกรรม “วันสตรีไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ 13.3๐น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนกับตัวแทนสตรี ทั้ง 7 อำเภอ ที่เดินทางมาร่วมงาน โครงการจัดกิจกรรม “วันสตรีไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในการแถลงขาวเตรียมความพร้อมกิจกรรมจักรยานเฉลิม- พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 Bike for mom ปนเพื่อแม่

พิมพ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 13.00น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบ7, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่วัดพระธาตุดอยกองมู พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 31กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 16.00น.นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายแด่วัดพระธาตุดอยกองมู พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิและหัวหน้าส่วนราชการ นำถุงยังชีพพระราชทาน 500 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ โรงเรียนสบเมยวิทยคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านขุนวง หมู่ 11 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 64 รูป ที่บริเวณถนนสิงหนาถบำรุง และนำพุทธศาสนิกชน ขึ้นวัดปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2558
  2. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวัง สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานพิธีมอบปายเขตของปาของชุมชนตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลาวรายงานในพิธีฯ
  3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวัง สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การนำอาชีวะศึกษาเข้าสู่สถานศึกษา และผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน และร่วมพิธีฯ
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และพสกนิกร ชาวแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ณ วัดจองคำพระอารามหลวง
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชนและพสกนิกร ชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ฉลองพระชนมายุ 63 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  7. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และพสกนิกร ชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 3 และ 4 ประจำปี 2558
  10. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (แปลงนาข้าว)

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics