ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิผู้ตรวจสอบทรัพย์สินยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ณ หองประชุมแสงสิงแกว ตํารวจภูธรจังหวัดแมฮองสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิผู้ตรวจสอบทรัพย์สินยาเสพติด ตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ณ หองประชุมแสงสิงแกว ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮองสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้ารับการอบรมจำนวน 79 นาย เพื่อให้ความรู้ในการเพิ่มความเข้มในการสกัดกั้น ปราบปราม และหยุดยั้งการแพร่ระบายของยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลักกฎหมาย และหลักนิติธรรม พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ เรื่องการติดตามเส้นทางการเงิน และโทรศัพท์ ของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ลักษณะการบรรจุหีบห่อ และตราสัญลักษณ์ยาเสพติด การวิเคราะห์เครือข่าย การขยายผลคดี ยาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และประเด็นสำคัญของคดียาเสพติดในชั้นพิจารณาของศาล ในงานมีการบรรยายเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน/การวิเคราะห์เส้นทางการเงินและกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด โดยพันตำรวจโท นริช สอนดิษฐ์ รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวกิจกรรมวิวาห์ลอยฟ้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหมแอรพอรท อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พิมพ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 17.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวกิจกรรมวิวาห์ลอยฟ้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์นี้ ที่โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความรัก โดยมีเป้าหมายคู่บ่าวสาวร่วมกิจกรรม 10 คู่ แต่งกายแบบไทใหญ่ หรือชนเผ่า นั่งรถแห่บุปผาชาติ ไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สักการะพญาสิงหนาทราชา ผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก และชมทัศนียภาพที่สวยงามที่สวนสาธารณะหนองจองคำ สามารถเลือกซื้อแพ็คเกจทัวร์ภูโคลน อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาหรือหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านหัวเสือเฒ่า และไฮไลท์คือ คู่บ่าวสาวจะจดทะเบียนสมรสบนเครื่องบิน ของบริษัทสายการบินกานต์แอร์ ขนาด 12 ที่นั่ง ในวันที่ 14 และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 คู่บ่าวสาว จะได้ตักบาตรบนสะพานไม้ซูตองเป้ สวนธรรมภูสมะ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งซูตองเป้ เป็นภาษาไทใหญ่ มีความหมายว่าสะพานอธิษฐานสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยว unseen ของแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ผู้แทนอัญเชิญหรีดประทานวางหน้าหีบศพ พระครูอนุสรณ์ ปัญญาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญพวงมาลาประทาน วางหน้าหีบศพ พระครูอนุสรณ์ ปัญญาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และ อดีตเจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต 1 พร้อมกันนี้ พันเอกสุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้เป็นผู้แทนในการวางวงหรีดของ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร และ ม.ล.สราลี กิติยากร และครอบครัว และยังได้มอบเงินช่วยเหลือ ยังความปลื้มปิติแก่ครอบครัวและคณะศรัทธา วัดศรีบุญเรือง อย่างหาที่สุดมิได้

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น ประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดภาค 10 ครั้งที่ 1/2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 31 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดภาค 10 ครั้งที่ 1/2558 โดยนางหทัยชนก พนัสอำพล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และแม่ฮ่องสอน สืบเนื่องจากข้อบังคับสภากาชาดไทย ที่กำหนดให้มีการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค ปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ซึ่งในปี 2558 นี้เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ได้มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่1 ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 10 ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของแต่ละจังหวัดในภาค 10 การแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสภาการชาดไทย ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค10 รับทราบและนำไปปฏิบัติตลอดจน เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด ในห้วงที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การตอนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ บริเวณน้ำตกซูซา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตอนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี องคมนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกซู่ซ่า บ้านรุ่งอรุณ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมอบถุงพระราชทานจำนวน 55 ชุด แก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปน ประธานพิธีมอบอุปกรณชวยเหลือผูพิการที่ประสบภัยจากการใชรถใชถนน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปนเกียรติในพิธีมอบเครื่องนุงหมกันหนาวของโครงการห่มรัก ปที่ 5 ณ โครงการพระราชดําริ ปางตอง 2 (ปางอุง) อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การตอนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และรวมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรจังหวัดแมฮองสอน
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสะเป่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยม ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการเที่ยวเมืองในฝัน สวรรค์บนดอย ตามรอยบุญ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การตอนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และรวมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรจังหวัดแมฮองสอน ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีอัญเชิญองคพระพุทธชินราชจําลองขึ้นแทน ณ ศาลาพระพุทธชินราชเทวสถานวิหารเจาแมกวนอิม
  10. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ สนามโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics