ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมจี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

พิมพ์

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมจี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิมพ์

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมส่วยทะมิน ชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด

พิมพ์

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

พิมพ์

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา
  3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม สภากาแฟท่องเที่ยว On the Route
  5. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสัมมนาบูรณาการพัฒนาต่อยอดการพัฒนางาแปรรูปจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทาน
  7. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
  8. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาขุนยวม
  9. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการกิจกรรมการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่
  10. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics