ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2557

พิมพ์


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้โอวาทตัวแทนนักกีฬาที่จะไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “ศรีสะเกษเกมส์”

พิมพ์


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 16.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้โอวาทตัวแทนนักกีฬาที่จะไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ ห้องทำงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งในปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งเข้าแข่งขันกีฬา จำนวน 8 ชนิดกีฬา คือ กีฬากรีฑา มวยไทยสมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย ตะกร้อล้อห่วง วอลเล่บอลชายหาด ยิงปืน และปันจักสีลัต รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 24 คน ผู้ฝึกสอน 13 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประธานเปิดการฝกอบรมหลักสูตร “ความรูเบื้องตนในการประกอบการอุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

พิมพ์


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 14.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการฝกอบรมหลักสูตร “ความรูเบื้องตนในการประกอบการอุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน” ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์โครงการปลอดควันพิษจาก ไฟป่า ประจำปี 2557

พิมพ์


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. ที่สถานีควบคุมไฟป่าท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรณรงค์โครงการปลอดควันพิษจาก ไฟป่า ประจำปี 2557 ทั้งนี่เนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำแนวกันไฟและชิงเผาภายใต้หลักวิชาการ

พิมพ์


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 15.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำแนวกันไฟและชิงเผาภายใต้หลักวิชาการ ณ บริเวณถนนหมู่บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
  2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ และรองทุกขพนักงานเทศบาล จังหวัดแมฮองสอน
  3. ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2557
  4. การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  5. ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น
  6. “หน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 3
  7. ประธานเปิดการประชุม สมัชชาการศึกษา “ครูสอนดี และภาคีเครือข่าย”
  8. มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดครอบครัวหรรษา เพ้นท์กระเป๋าผ้าระบายสี ในหัวข้อ “อาเซียนสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม”
  9. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู
  10. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู (2)

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics