รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบรถเช่า ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7

พิมพ์

 

 

 

 วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบรถเช่า (จักรยานยนต์) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ( ม่อนตะแลง )

อ่านเพิ่มเติม...

ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ณ โรงเรียนบ้านโป่งสา ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

 

 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ณ โรงเรียนบ้านโป่งสา ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์จากญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

 

 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายชินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มอบกุญแจและทะเบียนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้แก่ นายเสถียร ขยันดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เพื่อไว้ใช้งานด้วยงบประมาณการจัดซื้อ 2,850,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด

พิมพ์

 

 

 

 วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วยในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

 

 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อแนะนำตัว และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้า การลงทุน และหารือความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายนิพนธ์ คำพา ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ณ อาคารเอนกประสงค์บุญชูตรีทอง
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเหล่ากาชาด และจิตอาสากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในมอบวุฒิในงานอนุบาลบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
  6. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน “รู้เขา รู้เรา” ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจการค้าชายแดน สำหรับบุคคลภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเสวนา (สภากาแฟ) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารศูนย์ข้อมูล ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง)
  9. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2559 (การตรวจสอบรถจักรยานยนต์สาธารณะ) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานขนส่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics