ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการรับมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่จากองค์การยูนิเซฟ แห่งประเทศไทย จำนวน ๓ คัน เพื่อส่งมอบเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑ และเขต ๒

พิมพ์

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการรับมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่จากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย จำนวน ๓ คัน เพื่อส่งมอบเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑ และเขต ๒

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำคณะผู้นำภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๕๐ คน เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชน จังหวัดจัดการตนเองและโครงการบ้านมั่นคง ที่จังหวัดสงขลา

พิมพ์

วันที่ ๑๑-๑๕ มิถุนายน 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำคณะผู้นำภาคประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม ๕๐ คน เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชน จังหวัดจัดการตนเองและโครงการบ้านมั่นคง ที่จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 ณ พื้นที่ป่า บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 ณ พื้นที่ป่า บริเวณหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้แนวคิด รวมพลังพลิกฟื้นผืนป่า ป่าไม้มั่นคงประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 11.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้นำชุมชน ในการดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านคนพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2558 ณ บ้านหนองผักหนาม ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง และบ้านใหม่พัฒนา ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านขุนวง หมู่ 11 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่แม่ฮ่องสอน
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 นครลำปางเกมส์ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมแม่ฮ่องสอนเม้าเท่นอินน์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานงานเลี้ยงรับรอง และเป็นประธานมอบรางวัล สายสะพายให้กับ ธิดาชนเผ่า ในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดหมู่บ้านนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และงานวันกระเทียมและสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายพัฒนาชาติ กฤดิบวร (กิด-ดิ-บอ-วอน) อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 “แม่ฮ่องสอนเกมส์” ณ ห้องธาราริน โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics