ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปดโครงการสรางกลุมหัตถกรรมตนไมหยก ณ อาคารอนุรักษ บานไทใหญ บานปาปุ

พิมพ์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปดโครงการสรางกลุมหัตถกรรมตนไมหยก ณ อาคารอนุรักษบานไทใหญ บานปาปุ ม.2 ต.ผาบอง อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 คน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน เพิ่มทางเลือกในการใช้วัสดุในการผลิต และเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับผู้ซื้อ พร้อมทั้งสร้างเป็นกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน จนสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน นำไปจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มให้ยั่งยืนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีมอบชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียนแกนักเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 34

พิมพ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน และผ้าห่ม ไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อ.ปางมะผา จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีมอบชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 alt=

วันที่ 12 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน อุปกรณ์การเรียน และผ้าห่มไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 877 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

พิมพ์

วันที่ 10 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 09.30 น. สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บันทึกภาพผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดจัดงานขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตามวิถีพุทธ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558

พิมพ์

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี ตามวิถีพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และเมื่อเวลา 24.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตีฆ้อง และกล่าวอวยพรปีใหม่ ว่า ขอให้มีความสุขกายสบายใจ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ตลอดปี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พิธีเปิดงานงานปีใหม่สากล ทุกชนเผ่า ชาวแม่ฮ่องสอน ปี 2558
  2. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจสภาพความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ที่ สถานีขนส่งโดยสารแม่ฮ่องสอน
  3. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจู่โจมตรวจค้นผู้ต้องขังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่
  4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยส่วนราชการ ออกตรวจศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนตามจุดตรวจร่วมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  6. โครงการบำรุงต้นไม้ทรงปลูกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
  7. นพค.36 จัดกิจกรรมส่งมอบโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร่วมฉลองวันคริสต์มาส มอบเป็นของขวัญปีใหม่คืนความสุขให้ประชาชนชาวอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว
  9. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 อำเภอปาย
  10. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics