ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

พิมพ์


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นายกองเอกสุรพล พนัสอำพล ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมวัดบ้านนาปลาจาด หมู่ที่ 4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้กล่าวให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิกหมู่บ้าน อพป.จำนวน 62 นาย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ และรองทุกขพนักงานเทศบาล จังหวัดแมฮองสอน

พิมพ์


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ และรองทุกขพนักงานเทศบาล จังหวัดแมฮองสอน ณ หองประชุมผดุงม่วยต่อ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2557

พิมพ์


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. นายสุทธา สายวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2557 ณ หองประชุมประดิษฐจองคํา ชั้น 2 ศาลากลาง

อ่านเพิ่มเติม...

การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

พิมพ์


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุทธา สายวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ หองประชุมเฟองฟา โรงแรมเมาเทนอินน์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น

พิมพ์


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลาประมาณ 17.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุดอยกิ่วขมิ้น บ.ไมแงะ ต.ปางหมู อ.เมือง แม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. “หน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 3
  2. ประธานเปิดการประชุม สมัชชาการศึกษา “ครูสอนดี และภาคีเครือข่าย”
  3. มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดครอบครัวหรรษา เพ้นท์กระเป๋าผ้าระบายสี ในหัวข้อ “อาเซียนสัมพันธ์ สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม”
  4. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู
  5. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู (2)
  6. พิธีแต่งงานในงานเทศกาล “ปาย...รักสุดขอบฟ้า ครั้งที่ 6”
  7. ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  8. พิธีกวนข้าวหย่ากุ๊ ประจําปี 2557
  9. ประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2557
  10. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2557

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics