แถลงข่าวปิดศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557

พิมพ์


วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแถลงข่าวปิดศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 สรุปผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย บาดเจ็บ 13 คน การเกิดอุบัติเหตุสาเหตุมาจากเมาสุรา พาหนะรถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันธาราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน แห่รอบเมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557

พิมพ์

วันที่ 15 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 15.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันธาราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน แห่รอบเมือง เพื่อให้ประชาชน สรงน้ำพระ ตามด้วยขบวนแห่นางสงกรานต์ของชุมชนต่างๆ จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปตามถนนสายต่างๆ ไปสิ้นสุดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาไทย ทั้งแข่งเรือพาย มวยทะเล และการแข่งขันปีนเสาน้ำมัน มีประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗

พิมพ์


วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 08.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานแขวงการทางแม่ฮ่องสอน สำนักงานทางหลวงชนบท ตำรวจภูธรจังหวัด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาแม่ฮ่องสอน มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยขบวนรถยนต์ได้วิ่งไปตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมายการดำเนินการ คือลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ให้เท่ากับศูนย์ และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงน้อยกว่า ช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ โดยทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว จุดตรวจร่วมในพื้นที่จังหวัดจำนวน ๗ จุด ชุดเคลื่อนที่เร็วและจุดบริการประชาชนในทุกตำบล เพื่อปฏิบัติการกวดขันเข้มข้นตามมาตรการกเน้นหนัก ๑๐ มาตรการ และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะและควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกำหนดปฏิบัติการดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลเพื่อปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

พิมพ์


วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลเพื่อปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยเป็นการบูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจท่องเที่ยว ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 อาสาสมัครรักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครตำรวจบ้าน เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 1 แม่ฮ่องสอน จำนวน 250 นาย เพื่อออกกวาดล้างอาชญากรรม และสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยเน้นการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเฝ้าระวังการ ก่อเหตุร้าย การฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลำเลียงยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และไม้เถื่อนพร้อมตรวจจับกับผู้ที่กระทำผิดกฎจราจร

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถังน้ำ ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ ให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

พิมพ์


วันที่ 8 เมษายน 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปหมู่บ้านปายโค้ง ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบถังน้ำ ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ ให้กับชาวบ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับประชาชนที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยในปีนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ได้รับงบประมาณในการจัดหาถังน้ำ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน จำนวนทั้งสิ้น รวม 730 ใบ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนร่วมขบวนแห่ครัวหลู่ หรือขบวนแห่ส่างลอง ประจำปี 2557
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมให้พร และผูกข้อมือ แก่ส่างลอง จำนวน 48 องค์
  3. กิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน กิจกรรมลดภาวะจากฝุ่นละอองหมอกควัน
  4. กิจกรรมรวมพลังมวลชน “แม่ฮ่องสอนร่วมใจ รวมพลังไทย เพื่อแผ่นดิน
  5. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  6. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.)
  7. พิดธีเปิการอบรม โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.)
  8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่ และโอนย้าย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์” ประจำปี 2557
  9. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2557
  10. พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics