รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 4/2559

พิมพ์

 

 

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความเสียหายอุทกภัย

พิมพ์

 

 

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ เยี่ยมฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม และประกอบพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด และมอบข้าวเปลือกให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบไร่นาเสียหาย จำนวน 34 ครัวเรือน ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดถ้ำลอด บ้านถ้ำลอด หมู่ที่ 1 และวัดเมืองแพม บ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความเสียหายอุทกภัยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 และวันที่ 18 กันยายน 2559 เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ ตำบลถ้ำลอด ตำบลสบป่อง ตำบลปางมะผ้า และตำบลนาปู่ป้อม ทำให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนพื้นที่การเกษตรเสียหาย ประมาณ 18,000 ไร่ ด้านการประมง และปศุสัตว์ เสียหายจำนวนมาก มีสิ่งสาธารณประโยชน์ เช่น ถนน คอสะพาน ฝาย ลำเหมือง เสียหายหลายแห่ง

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนต้นแบบแม่ฮ่องสอน รุ่นที่3

พิมพ์

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนต้นแบบแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 3 ณ วัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

พิมพ์

 


วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลสายสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย- ญี่ปุ่น ขุนยวม” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีงานเลี้ยงอำลาข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ (มุทิตาจิต)
  6. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามกิจกรรมพัฒนานักเรียนต้นแบบจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรมและจริยธรรม
  7. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดการแข่งขันจักรยานและวิ่งเพื่อสุขภาพ
  8. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้ซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  10. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้างพระพุทธสุริยะเมตตรัยและรูปเหมือนองค์ครูบาผาผ่า

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics