ตอนที่ 25 ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระราชินูปถัมภ์
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ video Conference

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการถักทอเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำสาละวิน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการถักทอเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำสาละวิน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในลุ่มน้ำสาละวิน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 70 คนร่วมประชุม เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ องค์กรลุ่มน้ำระดับต่างๆ อักทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ อย่างเป็นรูปประธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง คิดโครงการที่เกิดประโยชน์กับทุกคนแล้วเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ลุ่มน้ำสาละวินประกอบด้วยลุ่มน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำปาย แม่น้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำเมย จังหวัดตากสำหรับสถานการณ์น้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 31 อ่าง มีปริมาณน้ำรวมกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละกว่า 90

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปรองดองเป็นของประชาชน

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg