ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน พร้อมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

พิมพ์

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 18.30 น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน พร้อมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจุดพลุ ดอกไม้ไฟ อย่างสวยงาม เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ได้ถวายพระพรให้พระองค์ท่านมีพระราชหฤทัยชื่นบาน พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน นอกจากนั้นในปีนี้ มีการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ชุดแม่ฮ่องสอนเหล่า AEC เรียงร้อยสดุดีขัติยนารีแห่งแผ่นดินไทย อย่างยิ่งใหญ่อลังการ แสดงถึง น้ำพระทัยของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านต่างๆ เช่น ความมั่นคง โภชนาการ การเกษตร และการศึกษา ซึ่งไม่เพียงแต่ชาวแม่ฮ่องสอนเท่านั้นที่ปลื้มปิติ กับพระกรณียกิจของพระองค์ท่าน แต่ยังมีประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC ที่มาร่วมยินดีด้วย และปิดท้ายกับการแสดงคอนเสิร์ต โดย แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย ณ วัดหัวเวียง อเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 14.0๐ น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย ณ วัดหัวเวียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การอนุรักษ์มรดกไทย พร้อมทั้งส่งเสริมทำนุบำรุงการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ และรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างถูกวิธี รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล บำรุงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีการร่วมกัน ทำความสะอาดและพัฒนา วัดหัวเวียง ซึ่งเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนอกจากนั้น มีกิจกรรมแข่งขันตำส้มตำลีลา ประกอบเพลงส้มตำ ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

พิมพ์

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 13.30 น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้การช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบท ให้ได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เจริญเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ โดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้เงินทั้งสิ้น ๙๗,๐๑๘ บาท ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องาสอน จะได้นำปัจจัยดังกล่าว สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการพลเรือนทุกสังกัด ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิมพ์

 

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการพลเรือนทุกสังกัด ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าวัดจองคําพระอารามหลวง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 07.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าวัดจองคําพระอารามหลวง ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์-สามเณร จำนวน 61 รูป ทั้งนี้พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วง ร่วมงานจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้พร และผูกข้อมือส่างลอง จำนวน 49 องค์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ลําน้ำแม่สะมาด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  5. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2558 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  6. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดตัวย่านธุรกิจสร้างสรรค์บ้านรักไทย “แหล่งชิมชาคุณภาพ แนวระนาบชายแดน เสน่ห์แห่งแคว่นเมืองสามหมอก” ณ บ้านรักไทย ตำบลหมอกจําแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  7. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” และประธานพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนบ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ
  8. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นําคณะมุขมนตรีรัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยี่ยมชม งานฝีมือและหัตถกรรมพื้นเมือง ณ ร้านเฮ็ดกอเหลียว อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  9. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานร่วมประชุมหารือความร่วมมือด่านการค้าและเจรจาธุรกิจการค้ากับภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธุ์ ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเมืองลอยก่อ เมืองหลวงแห่งรัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ โรงแรมอิมพีเรียล
  10. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานเลี้ยงรับรองมุขมนตรีรัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมวดหมู่รอง

Live tracking and statistics