หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 จัดพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิมพ์

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง) จำนวน 140 องค์ ขนาดความสูง 22 นิ้ว ฐานกว้าง 7 นิ้ว สำหรับพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง) สามารถสั่งจองเพื่อบูชาได้ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 หมายเลข 0-5361-3077

ในเวลา 09.09 น. นายธานินทร์ สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย พันเอกอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 17 รวมทั้งกำลังพล ได้จัดพิธีถวายราชสักการะบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาต ประกอบพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(จำลอง) โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงพร้อมเครื่อง บูชาดอกไม้ธูปเทียน อาหารคาวหวาน และผลไม้ ซึ่งมีพราห์มเป็นเจ้าพิธีกล่าวคำบวงสรวง ถวายราชสักการะขอพระบรมราชานุญาตและเพื่อเป็นสิริมงคลให้เกิดกับกำลังพล พสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และในเวลา 19.19 น.มีการประกอบพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(จำลอง) โดยพระสงฆ์จำนวน 9 รูป มีพระญาณวีรากร เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธานินทร์ สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

พิธีถวายราชสักการะบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาต ประกอบพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จำลอง)

 

พิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(จำลอง)

 

* * * * * * * * * *

เนื้อหา โดย เจตน์ เลิศจรูญวิทย์ ทีมข่าว สวท.แม่ฮ่องสอน

ภาพประกอบ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Live tracking and statistics