ตอนที่ 33 สวนสาธารณะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2559-2564) ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย

  • 8-1050x525.jpg
  • 9-1050x525.jpg
  • 10-1050x525.jpg
  • 11-1050x525.jpg
  • 12-1050x525.jpg

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg