โครงการอบรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2555

พิมพ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น. นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมกีฬาวู้ดบอลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้องสอนศึกษา โดยมี นายจารึก ปิ่นประภา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มีเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน

จะเห็นได้ว่ากีฬาวู้ดบอลปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศทุกรายการ ทั้งในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย กีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศ ที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้จัดส่งนักกีฬาวู้ดบอลไปเข้าร่วมการแข่งขัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 เพื่อเตรียมคนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความพร้อมในการพัฒนากีฬาวู้ดบอลต่อไป

ภาพโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

 

 

Live tracking and statistics