ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจป้องปรามปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

พิมพ์

เช้าวันนี้ 9 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 07.30 น. นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมพบปะ พูดคุย กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยขอความร่วมมือนักเรียนอย่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากพบเห็นมีการจำหน่ายยาเสพติด ในโรงเรียนหรือในชุมชนให้ส่งจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ที่ ตู้ ปณ 555 โดยผู้ว่าฯ จะเปิดอ่านจดหมายด้วยตัวเอง

Live tracking and statistics