โครงการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

พิมพ์

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น. นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นท์ปาย แอนด์ สวีท รีสอร์ท โดยมี คณะทำงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมจำนวน 77 คน

Live tracking and statistics