พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน ตรวจติดตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิมพ์

 

พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอานาจักร เดินทางตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2555 โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 13.00 น. ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและรับมอบนโยบาย

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ พร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Live tracking and statistics