ตอนที่ 2 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย...ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเตรียมรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเตรียมรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการโครงการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการกำหนดจัดสรรพื้นที่ทำกินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการโครงการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการกำหนดจัดสรรพื้นที่ทำกินในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม GIS ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามแนวทางพระราชดำริ โครงการขยายผลตามพระราชดำริและการส่งเสริมพัฒนาสัมมาชีพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมขยายผลการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามแนวทางพระราชดำริ โครงการขยายผลตามพระราชดำริและการส่งเสริมพัฒนาสัมมาชีพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย

  • 60_1.jpg
  • 60_2.jpg
  • 60_3.jpg
  • 60_4.jpg
  • 60_5.jpg
  • 60_6.jpg
  • 60_7.jpg

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg