ตอนที่ 21 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมงานฤดูหนาวประจำปี 2560

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมงานฤดูหนาวประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงระบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมชี้แจงระบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย

  • 107-1050x525.jpg
  • 108-1050x525.jpg
  • 109-1050x525.jpg
  • 110-1050x525.jpg

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg