การประกวดนางสาวแม่ฮ่องสอน ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจำปี 2555

พิมพ์

นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบมงกุฎเพชรพร้อมสายสะพาย สลุงเงินดอกไม้สด และเงินรางวัลให้แก่สาวงามผู้ครองตำแหน่งนางสาวแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2555 จากการประกวดนางสาวแม่ฮ่องสอน ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2555 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ เวทีกลาง

โดยในปีนี้ มีสาวงามเข้าร่วมการประกวดนางสาวแม่ฮ่องสอน จำนวนทั้งสิ้น 24 คน คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกสาวงามให้เหลือ 10 คน และ 5 คน ตามลำดับ โดยพิจารณาจาก (1) ความสวยงาม รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ (2) บุคลิกภาพ ความมั่นใจ การเดิน และรอยยิ้ม (3) มีความมั่นใจ พูดฉะฉาน ในการแนะนำตัวเอง และ (4) การแต่งกายสวยงามถูกต้องตามแบบไทยใหญ่

จากนั้น เป็นการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวด และการตอบคำถามจากคณะกรรมการ ผลการประกวด คือ

  • นางสาวแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นางสาวศิริวงศ์ คงคำ หมายเลข 12 อายุ 17 ปี ส่งเข้าประกวดโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • รองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุภลักษณ์ ศรีพันธ์ หมายเลข 22 อายุ 23 ปี ส่งเข้าประกวดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • รองดันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปรียาภา วีระ หมายเลข 18 อายุ 21 ปี ส่งเข้าประกวดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • รองอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวสุมิตรา ยังวาสนาสุข หมายเลข 7 อายุ 23 ปี ส่งเข้าประกวดโดย ร้านคูโบต้า อนันตะภัณฑ์ ร่วมกับ ร้าน ทัตชัย ปริ๊นเตอร์แคร์
  • รองอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวอาภากร ตามูล หมายเลข 2 อายุ 20 ปี ส่งเข้าประกวดโดย เทศบาลตำบลขุนยวม

สำหรับตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่

  • ขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวสุภลักษณ์ ศรีพันธ์ หมายเลข 22
  • ขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่ นางสาวปรียาภา วีระ หมายเลข 18

Live tracking and statistics