ตอนที่ 39 เกษตรกรผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอนที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยชุมชน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย

  • 13-1050x525.jpg
  • 14-1050x525.jpg
  • 15-1050x525.jpg
  • 16-1050x525.jpg
  • 17-1050x525.jpg

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg