ตอนที่ 4 ทรงวางรากฐาน การประมง
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอนที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัด

วันที่ 18 สิหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทยและสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชาในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการพั

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.45 น. นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์ของพระราชาในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ (พมพ.) ปี พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปรองดองเป็นของประชาชน

ข่าวงานราชการ


Notice: Undefined variable: query in /var/www/htdocs/web2012/components/com_joomlawatch/class.joomlawatch.db.php on line 129

Notice: Undefined variable: query in /var/www/htdocs/web2012/components/com_joomlawatch/class.joomlawatch.db.php on line 129

Notice: Undefined variable: query in /var/www/htdocs/web2012/components/com_joomlawatch/class.joomlawatch.db.php on line 129
Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg