ตอนที่ 11 รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อม ทหาร ตำรวจ ราชการทุกส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ โดยประกอบพิธีฟังธรรม ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ - สามเณร จำนวน ๕๙ รูป

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อม ทหาร ตำรวจ ราชการทุกส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ โดยประกอบพิธีฟังธรรม ทำบุญตักบาตรพระภิกษุ - สามเณร จำนวน ๕๙ รูป ณ อารามหลวงวัดจองคำ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน


วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 18.30 น. นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2557 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้กำหนดให้จัดกิจกรรมถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-24 กรกฎาคม 2557 ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ โดยเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า O-TOP และสินค้าชุมชน การแสดงวัฒนธรรม ของไทยใหญ่ การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากโรงงาน การจำหน่ายอาหารและขนมไทยใหญ่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557


วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปรองดองสมานฉันท์สลายสีเสื้อ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมีอดีตกลุ่มสีต่าง ๆ เข้ากิจกรรม ฯ ดังกล่าวจำนวนมาก

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg