ตอนที่ 4 ทรงวางรากฐาน การประมง
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอนที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2557

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2557 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดเกษตรปลอดภัย

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 08.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดเกษตรปลอดภัย ณ บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ข้างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดสถานที่กลางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และเป็นแหล่งพบปะกันโดยตรง ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าการเกษตร กับผู้ซื้อสินค้า หรือผู้บริโภคโดยตรง โดยมีนายวรวุฒิ เอี่ยมกำแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเสวนาสภากาแฟจังหวัด ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 07.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมเสวนาสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2558 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะพูดคุย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ให้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาสภากาแฟครั้งนี้ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


นโยบายรัฐบาล

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg