ตอนที่ 33 สวนสาธารณะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

วันที่ 26 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางหทัยชนก พนัสอำพล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ถนนนาวาคชสาร และบริเวณตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมด้านพัฒนาการเกษตร และหัตถกรรมแก่ประชาชน และเพื่อมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับชาวแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการหารายได้ไว้ใช้จ่ายในงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การตอนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และรวมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรจังหวัดแมฮองสอน

 

วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลาวตอนรับประธานในพิธี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ และราษฎรในพื้นที่ โดยมอบทุนสนับสนุนการดำรงชีพ และสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวนายวิจัย วงค์โชคทวี อีกทั้งมอบทุนประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวนางปุ๊ เทพบุญ รวมถึงมอบถุงพระราชทานซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ สิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 600 ราย

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสะเป่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 21 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสะเป่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสะเป่ จากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ ครูใหญ่ ตชด.และผู้แทนนักเรียน พร้อมทั้งพระราชทานพันธุ์ไม้ผล ผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้ราษฎรในพื้นที่ ทรงปลูกต้นชาอู่หลงและรับฟังบรรยายสรุป การดำเนินงานของศูนย์ การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสะเป่ และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


นโยบายรัฐบาล

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg