ตอนที่ 16 เสด็จฯ ทอดพระเนตรถ้ำลอด
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 


วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกการประชุมเสวนาสภาพลเมืองว่าด้วยยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

 


วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวต้อนรับการประชุมเสวนาสภาพลเมืองว่าด้วยยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายตำบลจัดการตนเองสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ปี 2559 ณ ห้องประชุมดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม

 


วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย

  • 43-1050x525.jpg
  • 44-1050x525.jpg
  • 45-1050x525.jpg
  • 46-1050x525.jpg
  • 47-1050x525.jpg
  • 48-1050x525.jpg

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg