ตอนที่ 10 ป่ารักษ์น้ำ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันธาราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน แห่รอบเมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557

วันที่ 15 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 15.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปกันธาราชซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน แห่รอบเมือง เพื่อให้ประชาชน สรงน้ำพระ ตามด้วยขบวนแห่นางสงกรานต์ของชุมชนต่างๆ จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปตามถนนสายต่างๆ ไปสิ้นสุดที่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาไทย ทั้งแข่งเรือพาย มวยทะเล และการแข่งขันปีนเสาน้ำมัน มีประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗


วันที่ 11 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 08.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานแขวงการทางแม่ฮ่องสอน สำนักงานทางหลวงชนบท ตำรวจภูธรจังหวัด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาแม่ฮ่องสอน มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยขบวนรถยนต์ได้วิ่งไปตามถนนสายต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมายการดำเนินการ คือลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ให้เท่ากับศูนย์ และลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงน้อยกว่า ช่วงสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ โดยทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว จุดตรวจร่วมในพื้นที่จังหวัดจำนวน ๗ จุด ชุดเคลื่อนที่เร็วและจุดบริการประชาชนในทุกตำบล เพื่อปฏิบัติการกวดขันเข้มข้นตามมาตรการกเน้นหนัก ๑๐ มาตรการ และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะและควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกำหนดปฏิบัติการดังกล่าวระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลเพื่อปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557


วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลเพื่อปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยเป็นการบูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจท่องเที่ยว ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 อาสาสมัครรักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครตำรวจบ้าน เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 1 แม่ฮ่องสอน จำนวน 250 นาย เพื่อออกกวาดล้างอาชญากรรม และสิ่งผิดกฎหมาย รวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยเน้นการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเฝ้าระวังการ ก่อเหตุร้าย การฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลำเลียงยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และไม้เถื่อนพร้อมตรวจจับกับผู้ที่กระทำผิดกฎจราจร

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่ารายวัน

ความหมายของสี ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อสุขภาพ มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก อันตราย
AQI 0-50 51-100 101-200 201-300 300 ขึ้นไป
PM10 (µg./m3) 0-40 41-120 121-350 351-420 421 ขึ้นไป

 

              

แบบรายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จาก ทสจ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg