ตอนที่ 27 โครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาเอนกประสงค์ โรงครัว ณ วัดอัมราวาส อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ศรัทธาวัดอัมราวาส ร่วมกันทอดถวายกฐินสามัคคีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาพระธรรมวินัย และเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมโรงครัว ณ วัดอัมราวาส หรือวัดป่าเห้ว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้จตุปัจจัยทั้งสิ้นจำนวน 1,511,619 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าบาท) ซึ่งทางวัดจะนำรายได้ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ และโรงครัวต่อไป

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีการถ่ายทอดสดไปยังศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กระปกครองท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมกว่า 400 คน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ การแสดง ทักษะวิชาชีพ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคต่อ อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


นโยบายรัฐบาล

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg