ตอนที่ 24 โครงการธนาคารฟืน ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมสรางการเรียนรู และพิธีลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู (ล้านนา)


วันที่ 27 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมสรางการเรียนรู และพิธีลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) เครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู (ล้านนา) ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2557 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดไฟส่องแสงสว่างตามโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ที่บ้านแม่เงา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 23 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดไฟส่องแสงสว่างตามโครงการเร่งรัดขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ที่บ้านแม่เงา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดขึ้นเพื่อขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้หมู่บ้านครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนั้น อำเภอสบเมย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด และอุทยานแห่งชาติแม่เงา จัดกิจกรรม คืนความสุข ความสว่างไสว ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

หัวหน้าคณะทำงานส่วนกลางศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา


วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. พลโทศุภฤกษ์ ไม้แก้ว หัวหน้าคณะทำงานส่วนกลางศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้าร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยมีนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายทัพพ์เทพ สุนทรพลเชฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง และเยี่ยมชมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์และบริการประชาชน มาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ 30 เรื่อง 81 ราย และด้านการสาธารณูปโภคการบริการอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 231 เรื่อง 282 ราย และทำสำเร็จ 212 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 19 เรื่อง

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


นโยบายรัฐบาล

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg