ตอนที่ 10 ป่ารักษ์น้ำ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2557

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานดอยแม่อูคอ ประจำปี 2557 ที่ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยดอกบัวตองจะบานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงช่วงกลางเดือนธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอขุนยวม โทรศัพท์ 0 5369 1108

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฟิลิปินส์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีต่อกัน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 11.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นางจอสลิน เอส บาทูน การ์เซีย เอกอัครราชทูตฟิลิปินส์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีต่อกัน ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ประชุมติดตามผลการดําเนินงานเตรียมการของสวนราชการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 09.00 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ประชุมติดตามผลการดําเนินงานเตรียมการของสวนราชการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2558 พรอมกับประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแมฮองสอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวให้การต้อนรับ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


นโยบายรัฐบาล

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg