ตอนที่ 22 การประยุกต์ศูนย์ปางตองเป็นรากฐานการเรียนรู้
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2559 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2559 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบด้วยพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวคำอาเศียรวาทราชสุดุดี เพื่อระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชอาณาจักรไทย

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ


วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หองประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่จะศึกษาต่อระดับมหาวิยาลัย


วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่จะศึกษาต่อระดับมหาวิยาลัย จำนวน 18 ทุน ทุนละ 5,000 บาท  ณ ห้องประชุประดิษฐ์จองคำชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย

  • 37-1050x525.jpg
  • 38-1050x525.jpg
  • 39-1050x525.jpg

ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg