ตอนที่ 34 ผ้าทอขนแกะ บ้านห้วยห้อม
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธีการประกวดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ 3 ระยะที่ 2 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 09.30น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธีการประกวดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง กองทัพภาคที่ 3 ระยะที่ 2

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับนายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับนายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 09.30น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และประกวดกิจกรรมผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg