ตอนที่ 2 ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย...ตามพระราชดำริ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน 7 ชาติพันธ์ สีสันวัฒนธรรมเมืองในหมอก ภายใต้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 18.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน 7 ชาติพันธ์ สีสันวัฒนธรรมเมืองในหมอก ภายใต้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อคืนความสุขให้กับกลุ่มชาติพันธุ์โดยจัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นการปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงานมีการจำลองวิถีชีวิต และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 7 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วยกะเหรี่ยง ลีซู ลาหู่ ละว้า จีนยูนนาน ม้ง และไทยใหญ่ การประกวดหนูน้อยชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน โดยผู้เข้าประกวดเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อายุ 5-12 ปี รวม 14 คน ในงานมีการจำหน่ายอาหารและสินค้าของชาติพันธุ์ต่างๆ มากมาย

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา พร้อมด้วยสมาชิกและกลุ่มชาวบ้าน นำหน้งสือเข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา พร้อมด้วยสมาชิกและกลุ่มชาวบ้าน นำหน้งสือเข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ามารับหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนการใช้เส้นทางสาย 1337 บ้านประตูเมือง - บ้านห้วยต้นนุ่น ระยะทาง 12 กิโลเมตร อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน


วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องต่อการยกระดับจุดผ่อนปรน เป็นจุดผ่านแดนถาวร พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเปิดประตูสู่การค้า ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สหภาพเมียนมาร์ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จากการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดว่าอีกประมาณ 5 ปี หลังจากที่จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะทำให้มูลค่าการค้าขายชายแดน เพิ่มขึ้นนับหมื่นล้านบาท

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg