ตอนที่ 29 ฐานการเรียนรู้ศูนย์โป่งแดง
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอน ที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานงานเลี้ยงรับรอง และเป็นประธานมอบรางวัล สายสะพายให้กับ ธิดาชนเผ่า ในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 21.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานงานเลี้ยงรับรอง และเป็นประธานมอบรางวัล สายสะพายให้กับธิดาชนเผ่า ในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ด้านการแสดง และความสวยงามของชาวไทยภูเขา

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 19.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดหมู่บ้านนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดหมู่บ้านนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 แม่ฮ่องสอนเกมส์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

การแถลงผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ 6 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg