ตอนที่ 40 เกษตรกรผู้สืบสานงานศิลปาชีพ
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอนที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. ปรองดอง รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 09.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ อสม. ปรองดอง รวมพลัง สร้างสมานฉันท์ คืนความสุขให้แผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 10.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสานสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น ขุนยวม ที่อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว


วันที่ 6 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 18.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ Mr. Hisao horikoshi กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสานสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น ขุนยวม ที่อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายบุญอาจ จันทสีมา ทายาทไทย - ญี่ปุ่น ร่วมกันวางพวงมาลา ที่หน้าอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น และร่วมกันปลูกต้นซากุระไว้เป็นที่ระลึก อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg