ตอนที่ 36 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกล้วยไม้ท้องถิ่น
ชมวีดีทัศน์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 40 ตอนที่นี่

ข่าวกิจกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีรดน้ำขอพร หรือ กั่นตอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประจำปี 2558

วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 07.30 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางหทัยชนก พนัสอำพล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีรดน้ำขอพร หรือ กั่นตอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ประจำปี 2558 เพื่อขอรับพรและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มพิธีที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จากนั้นเดินทางไปสักการะเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก เจ้าพ่อเมืองแข่ และอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา พร้อมทั้งเดินทางไปวัดหัวเวียง เพื่อรดน้ำขอพร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เดินทางไปวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อรดน้ำขอพร เจ้าคณะจังหวัด ฝ่ายมหานิกาย และเดินทางไปวัดบ้านใหม่ เพื่อรดน้ำขอพรเจ้าคณะตำบล ฝ่ายธรรมยุต

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีขบวนแห่พระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 15 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 15.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีขบวนแห่พระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ หน้าวัดจองคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 15 เมษายน 2558 เวลาประมาณ 07.00 น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ หน้าวัดจองคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์-สามเณร จำนวน 150 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวงานราชการ

Live tracking and statistics
hm_happiness.jpg